EBBA2 mapviewer - Poland

Data provision

Species

EBBA2 pilot

Na mapach zaprezentowano pilotażowe dane jakościowe pochodzące z następujących źródeł:

  1. regionalne ośrodki ornitologiczne - dane zostały zestawione przez następujące osoby: Górny Śląsk (J. Betleja), Lubelszczyzna (P. Stachyra, J. Wójciak, P. Szewczyk), Małopolska (W. Król, K. Walasz, T. Wilk), Podlasie (G. Grygoruk, T. Tumiel i in.), Pomorze (A. Sikora, S. Guentzel, J. Antczak, T. Chodkiewicz), Śląsk (B. Smyk i in.), Warmia i Mazury (Sz. Czernek i in.), Wielkopolska (P. Wylegała), Ziemia Lubuska (P. Czechowski, M. Bocheński, S. Rubacha, L. Jerzak, G. Jędro, O. Ciebiera), Ziemia Łódzka (T. Janiszewski), Ziemia Świętokrzyska (TBOP – Piotr Wilniewczyc i in.);
  2. ogólnokrajowa baza Ornitho (www.ornitho.pl) (OTOP);
  3. Monitoring Ptaków Polski (Generalny Inspektorat Ochrony Środowiska / OTOP).

Prezentowane dane pochodzą (z nielicznymi wyjątkami) z lat 2013-2016. Dla grupy ok. 30 wybranych, rzadkich gatunków zaprezentowano jedynie kategorie gniazdowania prawdopodobnego i pewnego.

Zbieranie danych na potrzeby Europejskiego Atlasu Ptaków lęgowych, koordynuje w skali całego kraju Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. Jeśli masz uwagi do zawartości map, skontaktuj się z koordynatorami krajowymi: Tomasz Wilk ([javascript protected email address]) i Tomasz Chodkiewicz ([javascript protected email address]).

Włącz się w zbieranie danych! Sezon 2017, to ostatni rok, z którego dane zostaną uwzględnione w Atlasie EBBA2. Wprowadź swoje obserwacje do bazy www.ornitho.pl lub do przekaż je do kartotek regionalnych. Dzięki temu będą mogły zasilić Atlas europejski.Last data update: April 24 2017